Skip Navigation Links
TR | EN
 
ANASAYFA ANA SINIFI İLKOKUL ORTAOKUL LİSE
  ETKİNLİKLER
 
 
   
 
 
İLKOKUL İlkokul > Akademik Çalışmalar > Türkçe
Türkçe
OKUMA YAZMA ÇALIŞMALARI
Birinci sınıfın ilk yarı döneminde tamamlanan okuma yazma çalışmaları, içeriğinde sesi hissetme, sesi tanıma, sesi okuma ve sesi yazma çalışmalarıyla başlar. Seslerden hece, hecelerden kelime ve cümle oluşturma süreçleriyle devam eder. İlkokulun ilk aylarında programımız öğrencilerimizin bir taraftan okuma – yazma öğrenirken diğer taraftan da bütünü görme alışkanlığı kazanarak gözün görme alanını geliştirmeyi hedeflemektedir.  Böylece öğrencilerimizin yaşam boyunca daha hızlı okuması ve okuduğunu daha kolay anlaması sağlanmaktadır. Görme ve okumadaki bu üstünlük hem okuma alışkanlığının gelişmesine katkı yapmakta hem de akademik başarıyı önemli oranda artırmaktadır. 

Kurumumuzda okuma – yazma programımız sayesinde öğrencilerimiz dil ile düşünce arasındaki sıkı ilişkiyi fark ederek dinleme, anlama,  konuşma, okuma,  düşünme ve yazma zevkini ilk okuma ve yazma süreciyle birlikte kazanmaya başlarlar.  Programımız içerisinde okuma – yazma öğrenme süreci öğrencilerimizin zihinsel becerilerinin gelişiminde ayrı bir yere ve öneme sahiptir. 

 
ANLAMA ÇALIŞMALARI
Anlama becerisini güçlendirmek amacıyla, okulumuzda birinci sınıftan itibaren önemli teknik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar aşağıdaki başlıklar altında yürütülmektedir.
1. Bir dinlemede anlama çalışmaları
2. Bir okumada anlama çalışmaları
3. Bir izlemede anlama çalışmaları
Daha üst sınıflarda da ardışık şekilde yıllardır uyguladığımız bu çalışmalarla öğrencilerimizin anlama becerilerinin akranlarına oranla belirgin biçimde geliştiği gözlenmektedir. Söz konusu çalışmaların önemli bir katkısı da her öğrencinin dikkat yoğunluğu ve dikkat süresinde sağladığımız önemli gelişmelerdir.

ANLATIM ÇALIŞMALARI
1. Yazılı anlatım çalışmaları
2. Sözlü anlatım çalışmaları
3. Sesi doğru ve etkili kullanma çalışmaları

Birinci sınıftan itibaren düzenli olarak uyguladığımız öykü tamamlama, öyküleme ve serbest yazılı anlatım çalışmalarıyla her öğrencimizin sınıf düzeyinde kurgulama yapması ve kurgusunu zorlanmadan yazılı anlatıma dönüştürmesi sağlanmaktadır. Yazılı anlatıma dönüştürülen kurgular, her öğrenci tarafından sınıfa sunularak seslendirme becerileri ve özgüvenleri geliştirilmektedir. Öte yandan bu farklı kurguların paylaşılması sonucunda, akran etkileşimi yoluyla tüm öğrencilerin alternatif düşünme, hayal gücünü zenginleştirme, farklı düşüncelerle yüzleşerek onlara saygı duyma gibi pek çok kazanıma hizmet edilmektedir.
Türkçe öğretiminde yapılan bir başka çalışmada dilin yapı biliminin temellendirilmesine imkân sağlar. İlkokulun ilk yıllarında dilin bütünsel yapısı korunarak sezdirme yöntemiyle dilbilgisi hedeflerine ulaşılırken, ilkokul 4. sınıftan itibaren uygulamaya aldığımız daha analitik bir programla dilbilgisi kazanımlarına Türkçe programında yer verilir.
Öğrencilerimize okur olabilme bilincini kazandırmak adına ilkokul 1. sınıftan itibaren Türkçe programımızda yer verdiğimiz güdümlü kitaplarımız bulunmaktadır. İlkokulda her seviyede eğitim – öğretim yılı başlamadan seçilen güdümlü kitaplarla öğretmenlerimiz öğrencilerimize bilinçli bir okur olabilme yolculuklarında rehberlik ederler.  Böylece çocuk edebiyatı alanındaki yeni yayınları öğrencilerle tanıştırma olanağına sahip olurlar.  Güdümlü kitaplar aracılığıyla;  öğrencilerle kitapta geçen olayları incelemek için analiz etme, kendilerini kitaptaki bir kahraman gibi düşünebilmek için empati kurma, kitaba yeni bir karakter ekleyebilmek için yaratıcılık gibi pek çok becerilerini kullanmaları gereken çalışmalar yapılır.  İncelenen güdümlü kitapların yazarları da çeşitli etkinlikler kapsamında okulumuza davet edilerek öğrencilerimizin ilkokulun ilk yıllarında yazar ve okuyucu buluşmalarını deneyimlemesine fırsat yaratılır.

Tüm bu çalışmalarımızın ışığında öğrencilerimizin dili yaşayan bir varlık olarak benimsemeleri, anadillerine olan hâkimiyetlerini artırmaları ve kendilerini ifade ederken doğru kelime ve cümleleri kullanabilme becerilerinin gelişmesi hedeflenir.

 
 
 

TV Kulümübüzün gerçekleştirdiği canlı yayınlara ve etkinlik filmlerimize www.sezin.tv adresinden erişebilirsiniz.
 
       
  SEZİN
OKULU
YAYINLARI
Sezin Okulu dergisinin yeni sayısı çıktı

Ulubatlı Hasan Caddesi No:18 34782 Çekmeköy İstanbul Tel: +90 216 64200 10 Faks: +90 216 64200 20 E-Posta: sezin@sezin.k12.tr