Skip Navigation Links
TR | EN
 
ANASAYFA ANA SINIFI İLKOKUL ORTAOKUL LİSE
  ETKİNLİKLER
 
 
   
 
 
İLKOKUL İlkokul > Akademik Çalışmalar > Hayat Bilgisi
Hayat Bilgisi
Bilgi çağında eğitimin temel amacı düşünen, anlayan, yorumlayan, bilgi üreten, sorun çözen ve bilimsel düşünen bireyler yetiştirmektir.  İnsanın biyolojik, sosyal ve kültürel bir varlık olduğu gerçeğinden yola çıkarak doğa ve toplumla uyum içerisinde yaşayabilmesi ve değişime ayak uydurabilmesi 21. yy insanı için çok önemlidir. Hayatın kendisi bir diğer anlatımıyla hayat bilgisi dersimizin merkez kazanımı budur.

Okulumuzdaki hayat bilgisi dersleri ilkokulun ilk yıllarından itibaren günlük hayatla bağ kurmayı kolaylaştıracak deneyimler edinmeyi hedeflemiş bir programa sahiptir.  Öğrencilerimiz için öğrenme ortamlarını öğrenme yaşantılarına dönüştürebilmek için gezi, gözlem, inceleme, araştırma çalışmalarına ağırlık verilir. Hayat bilgisi programında öğrenme sürecinde öğretmen merkezli bir yapıdan öğrenci merkezli bir yapıya uygun stratejiler dersin hedefine ulaşılmasında sıkça başvurulan kaynaklardır.  Hayat bilgisi dersinden beklentiler öğrencinin kendi girişimleriyle gerçekleştirdikleri, öğretmenlerin ise sadece rehberlik görevi üstlendiği etkinliklerle öğrenmeyi kolaylaştırmaktır. Programımızın kurgusunda öğrencilerimizde gözlemlemek istediğimiz kazanımlarımız:

• Öğrenmekten keyif alan
• Kendisi, toplumsal çevresi ve doğa ile barışık olan,
• Kendini, milletini ve vatanını koruyan, 
• Günlük hayatında ihtiyaç duyduğu temel bilgi, görgü ve becerilere sahip olan,
• Çağın gerektirdiği donanıma sahip olan,
• Duygu, düşünce ve fikirlerini ifade edebilen,
• Kültürel değerleri koruyan ve geliştiren,
• Kaynakları etkili kullanan,
• Değişime uyum sağlayabilen, sorgulayan ve araştıran, bakış açısı geliştirebilen,  mutlu bireyler olmalarıdır. 

Hayat bilgisi dersi 1. ve 2. sınıflarda fen bilgisi temel kazanımlarıyla işbirliği halinde bir programa sahiptir. 3. sınıftan itibaren artık fen bilgisi ayrı bir ders alanı olarak programda yer alır. 

Öğrencilerimize deney yapmanın önemini fark ettirmek ve gözlem yapmanın inceliklerini kazandırmak adına ilkokul 1. sınıftan itibaren programımızda düzenli olarak laboratuvar kullanımına özen gösterilir.  Öğrencilerimiz laboratuvar programını fen bilgisi branş öğretmeni rehberliğinde yaparlar. Laboratuvar çalışmaları ile bilimin temel prensiplerini anlama ve onları kullanarak düşünebilme, kendini ifade edebilme kazanımlarını içselleştirmeleri hedeflenir.  Böylece öğrencilerimiz küçük yaşlarda bir laboratuvar alanında bulunmanın sorumluluklarını da fark etmiş olurlar. 

Fen Bilgisi alanında sahip oldukları bu deneyim onların ilgi ve merakını ortaya çıkararak bir bilim adamı gibi düşünebilme yeteneklerini geliştirmelerini sağlar.  

Gezi, gözlem, inceleme, araştırma temelli hayat bilgisi ders programımız ilkokulun 2. Kademesinde öğrencilerimizin branşlara ayrılarak devam eden Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerinde ilgi, tutum, motivasyon ve başarılarını artıracak bir yapıya sahiptir.
 
 
 

TV Kulümübüzün gerçekleştirdiği canlı yayınlara ve etkinlik filmlerimize www.sezin.tv adresinden erişebilirsiniz.
 
       
  SEZİN
OKULU
YAYINLARI
Sezin Okulu dergisinin yeni sayısı çıktı

Ulubatlı Hasan Caddesi No:18 34782 Çekmeköy İstanbul Tel: +90 216 64200 10 Faks: +90 216 64200 20 E-Posta: sezin@sezin.k12.tr