Skip Navigation Links
TR | EN
 
ANASAYFA ANA SINIFI İLKOKUL ORTAOKUL LİSE
  ETKİNLİKLER
 
 
   
 
 
LİSE Lise > Akademik Çalışmalar > Lise Akademik Bölümler > Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Türkçe - Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı derslerinde, Türk dilini ve edebiyatını tanıyan; Türkçeyi doğru ve özenli kullanabilen; okuma alışkanlığı kazanarak kelime dağarcığını geliştiren; bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, düşünme yetisine sahip; duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen; ulusal değerlerini koruyarak evrensel değerlerle bütünleşebilen; doğru ve etkili iletişim kurabilen; estetik beğeni düzeyi yüksek bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. 

Öğrencilerimiz, Türkçe-Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı derslerinde, anlama ve anladığını doğru ifade etme becerisini kazanmakta; bir kültür birikimi oluşturarak, geçmiş ve gelecek arasındaki bağın insan ve toplum üzerindeki etkilerini kavramakta; bunların eserlere nasıl yansıdığını görmektedirler. Çağımızın gelişmelerine uygun olarak şekillendirdiğimiz derslerimizde, akademik fayda ışığında her türlü kaynaktan, materyalden yararlanmakta; geçmişten günümüze Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerine yer vermekte; bunları “güdümlü okuma” programı çerçevesinde okutmaktayız. 

Gelenekselleşmiş projelerimizin, yarışmalarımızın yanı sıra yeni çalışmalarla öğrencilerimizin zihinsel, sosyal, kültürel, akademik gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Etkinliklerimiz kapsamında hazırladığımız materyalleri, derslerimizde kaynak olarak kullanmakta; böylelikle öğrencilerimizin projelerini üretime dönüştürmekteyiz. Bulundukları topluluğa; sevgi, saygı ve sorumluluk duygusuyla katılmaları, arkadaşlarıyla birlikte düşünüp karar verme ve başarmaya çalışma alışkanlığı kazanmaları amacıyla, törenlerimizde öğrencilerimizin etkin roller üstlenerek yönlendirici olmalarını sağlamaktayız. 

Biliyoruz ki, iyi bir dil ve edebiyat eğitiminden geçmiş öğrenciler; içinde yaşadıkları toplumla barışık, kendini ve başkalarını anlayabilen, okuyan, düşünen, nitelikli bireyler olarak hayata hazırlanırlar.

Akademik Projeler ve Çalışmalarımızdan Bazı Örnekler
 • Törenler
  • 10 Kasım
  • Cumhuriyet Bayramı
 • Geziler
  • Divan Yolu Gezisi
  • Aşiyan Gezisi
  • 9. Sınıf Öğrencilerimizle Tiyatrodaydık
  • TÜYAP Kitap Fuarı Ziyareti
  • Masumiyet Müzesi
 • Yarışmalar
  • Öykü Yarışması
  • Münazara
 • Yazar Söyleşileri
  • Ahmet Ümit
  • Ali Sirmen
  • Feride Çiçekoğlu
  • Filiz Ali
  • Füruzan
  • Hıfzı Topuz
  • İshak Reyna
  • Işık Öğütçü
  • Latife Tekin
  • Tuğrul Tanyol
  • Zülfü Livaneli
  • Orhan Pamuk
 • Projeler
  • "Garip" Bir Şiir Akımı...
  • Şiir Labirentinde "İkinci Yeni"
 
 
 

TV Kulümübüzün gerçekleştirdiği canlı yayınlara ve etkinlik filmlerimize www.sezin.tv adresinden erişebilirsiniz.
 
       
  SEZİN
OKULU
YAYINLARI
Sezin Okulu dergisinin yeni sayısı çıktı

Ulubatlı Hasan Caddesi No:18 34782 Çekmeköy İstanbul Tel: +90 216 64200 10 Faks: +90 216 64200 20 E-Posta: sezin@sezin.k12.tr