Skip Navigation Links
TR | EN
 
ANASAYFA ANA SINIFI İLKOKUL ORTAOKUL LİSE
  ETKİNLİKLER
 
 
   
 
 
LİSE Lise > Sosyal Etkinlikler > Öğrenci Komiteleri
Öğrenci Komiteleri
Okul Meclisi

Okul Meclisi olarak anlayışımız, öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünü oluşturmak; hoşgörü ve çoğulculuk bilincini geliştirmek; kendi kültürüyle evrensel değerleri bütünleştirebilen bireyler yetiştirmektir. Ayrıca, öğrencilere seçme - seçilme, oy kullanma kültürünü edindirmek, katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme, kamuoyu oluşturabilme becerilerini kazandırmaktır.

Kişinin gelişimindeki sürekliliği esas alan çalışmalarımızda “eşit ve adil olmak, bireysel farklılıkları kabul etmek, toplumsal gelişmelere duyarlı olmak, insanî değerlere önem vermek, önyargıdan uzak bir anlayış geliştirmek ve kişisel sorumluluğun önemine inanmak” ana ilkelerimizi oluşturmaktadır.

Okul Meclisi’ni oluşturan öğrencilerimiz, okul ortamını daha verimli hale getirebilmek adına “öğrenci, öğretmen, idare” ile işbirliği içinde çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar, belirlenen bir planlama doğrultusunda gerçekleşmekle beraber, gündemin ihtiyaçlarına göre de şekillenmektedir. Temsilcilerimiz, sınıflarından getirdikleri önerileri meclise sunmakta ve gerekli gördüklerini rehber öğretmenleriyle değerlendirerek okul idaresine iletmektedir.

Kendi planlamamız içinde oluşturacağımız etkinliklerin yanı sıra, okulumuzun ve kulüplerimizin yürüttüğü projelerde paylaşımcı, işlevsel ve üretken bir bütünlükle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Onur Kurulu

Hayat hızla akıp giderken, çevremizin ve çevremizdekilerin farkında olamayabiliyor, bizi biz yapan “paylaşım, sevgi, saygı, yardımseverlik, dürüstlük” gibi değerleri gözardı edebiliyoruz.

Onur Kurulu olarak, sağlıklı bir toplum yapısının ancak, etik değerlerin içselleştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Bu düşünceyle çalışmalarımızda “değerler” konusuna dikkat çekmek istedik ve “ Etik Değerler Buluşması ” adını verdiğimiz, öğrenci temelli ve öğrenci yöntemli bir etkinlik planladık.

Her pazartesi, bir değer kavramını ele alıyor, bu değerin birey ve toplum ahlâkı üzerindeki etkilerini irdeleyen bir sunum gerçekleştiriyoruz. Paylaşımlarımız, evrensel ahlâkla bütünleşen kişi ve görüşlerin kısa bir filmle, bir fotoğrafla, karikatürle, yaratıcı dramayla aktarımı şeklinde gerçekleşmektedir. Böylelikle haftaya olumlu duygular içinde bir başlangıç yapmayı amaçlıyoruz.

Kişinin hayat karşısındaki duruşunu belirleyen değerleri taze tutmak, öğrencilerimizin kendilerini ve davranışlarını daha anlamlı hissetmelerini sağlamak, ruhsal bir olgunluk ile zorluklar karşısında direnebilme gücünü oluşturmak, çalışmalarımızın odak noktasını oluşturmaktadır.

 
 
 

TV Kulümübüzün gerçekleştirdiği canlı yayınlara ve etkinlik filmlerimize www.sezin.tv adresinden erişebilirsiniz.
 
       
  SEZİN
OKULU
YAYINLARI
Sezin Okulu dergisinin yeni sayısı çıktı

Ulubatlı Hasan Caddesi No:18 34782 Çekmeköy İstanbul Tel: +90 216 64200 10 Faks: +90 216 64200 20 E-Posta: sezin@sezin.k12.tr