Skip Navigation Links
TR | EN
 
ANASAYFA ANA SINIFI İLKOKUL ORTAOKUL LİSE
  ETKİNLİKLER
 
 
   
 
 
ORTAOKUL Ortaokul > Rehberlik > Rehberlik Çalışmaları
Rehberlik Çalışmaları
Oryantasyon Çalışmaları: 
Okulumuza yeni gelen öğrencilerimizle; okula uyum süreçlerini hızlandırmak, grup aidiyetlerini sağlamak adına küçük grup çalışması yapılır. Okul atmosferini, okul kurallarını, hak ve sorumluluklarını, okulun fiziksel yapısını ve işleyiş bölümlerini tanıma süreçleri izlenerek ihtiyaç halinde destek verilir. Bununla beraber eğitim sürecinde farklı bir basamağa geçen (ilkokuldan ortaokula geçiş) öğrencilerimize bu değişim süreciyle ilgili bilgi verilir ve uyum çalışmaları yapılır.

Bireysel Psikolojik Danışma Süreci: 
Öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarına, potansiyel ve yeteneklerinin farkına varmalarına, karşılaştıkları akademik-sosyal ve duygusal problemlerin çözümüne yardımcı olur. Bu süreçte bireysel düzeyde danışma yürütülür. Bireyin kendini algılayış ve ilişki kurma biçimlerinden hareketle problemlerini çözmesi, işlevsel ve gerçekçi kararlar alması hedeflenir. Öğrencilerle güvene dayalı bir ilişki oluşturulabilmesi açısından, çalışmalarda gönüllülük ve edinilmiş bilginin gizliliğine (mahremiyetine) değer verilir.

Grup Rehberliği Çalışmaları: 
Öğrencilerimizin farkındalıklarını arttırmak, toplumsal hayata uyum becerilerini geliştirmek ve hayata hazırlanma süreçlerini desteklemek için grup çalışmaları planlanır. Sınıf düzeylerine ve dönemsel ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenmiş, sosyal ve duygusal kazanımlar doğrultusunda planlanan sınıf içi etkinlikler, rehber öğretmenler tarafından belirli periyotlarla derslere girilerek uygulanır.
 
Veli Görüşmeleri: 
Öğrencilerimizin kişisel ve akademik gelişimlerinin takibinde veli iletişimi son derece önemlidir. Bu nedenle artan akademik çalışmalar ve ergenlik dönemi değişimlerini takip amacıyla Akademik Müdür Yardımcısı eşliğinde tüm veliler ile bireysel randevulu görüşmeler yapılır.

SINIF ÇALIŞMALARI
5. Sınıflar: Bu sınıf düzeyinde öncelikli hedefimiz öğrencilerin ortaokula uyum süreçlerini desteklemektir. Öğrencilerimizin artan akademik çalışmalara ve  sosyal-duygusal gelişimlerine uyum sağlamalarını kolaylaştıracak konularda çalışmalar  yapılmaktadır. Yardımseverlik, kabul edilmeyen bir davranış olarak zorbalık, çatışma nedenleri ve çözüm süreci, etkili iletişim, güvenli internet kullanımı, farklılıklara saygı, öfke ve dışavurum şeklimiz, kendini doğru ifade edebilme gibi konularda seçilmiş etkinlikler sınıf içinde oyunlar, tartışmalar ve dramatizasyonlar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Haftada bir ders saati olarak planlanan bu çalışmalar sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından dönüşümlü olarak yürütülmektedir. Bu yaş grubu ile TAP Vakfı işbirliğinde “Bedenimi Tanıyorum” konulu cinsel eğitim çalışması yapılmaktadır. 

6. Sınıflar:  Ön ergenlik dönemi özelliklerinin  görüldüğü bu sınıf düzeyinde öğrencilerle gelişim basamaklarına ve  grubun ihtiyacına yönelik planlanmış sınıf içi rehberlik etkinlikleri yapılmaktadır. 6.sınıfta etkisini ve önemini arttıran sosyal ilişkiler ve sosyal kabul öğrencilerin en önemli gündemini oluşturmaktadır. Bu çerçevede yapılan etkinliklerle iyi bir arkadaşlığın temel özellikleri, oluşumu ve ilerlemesi için gereken doğru davranışlar, ilişkiyi zedeleyen ve bitmesine neden olan olumsuz davranışlar ve iyi bir arkadaşlığın gerektirdiği sorumluluklar üzerinde durulmaktadır. Doğrudan iletişimin önemi,  yaşanılan durumların olumlu-olumsuz her iki yanını da görerek değerlendirme ve saygı (kişiler arası saygı, hayvana, insana, doğaya, büyüklere, kendine saygı vb) konulu  etkinlikler sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından dönüşümlü  olarak yapılmaktadır. Ayrıca bu yaş grubu ile TAP Vakfı  işbirliğinde “Büyüyorum Değişiyorum – Mahremiyet” konulu cinsel eğitim çalışması da yürütülmektedir.

7. Sınıflar: Ergenlik dönemine özgü değişimlerin yoğun bir şekilde yaşandığı bu sınıf düzeyinde  yürütülen çalışmalar öğrencilerimizin  bu dönemi sosyal-duygusal ve akademik açıdan  olabildiğince olumlu geçirmeleri yönünde planlanmaktadır. Arkadaşlık ve güven duygusu, saygı kavramı-hayatımızdaki yeri ve önemi, güvenli internet kullanımı, problem çözme becerisi kazanma, paylaşma gibi konular sınıf içi tartışmalar, izlenen kısa filmler ve uygulamalar eşliğinde işlenmektedir. Her yıl 7.sınıflar düzeyinde  güncel ve grubun ihtiyacına yönelik önemli bir konu başlığında, öğrencilerimizin bakış açısı ve duyarlılığını o konuya çekmek ,konuyla ilgili düşünüp üretmelerini sağlamak, takım çalışması, dayanışma ve paylaşmanın önemini yaşayarak deneyimlemeleri için KISA FİLM YARIŞMASI yapılmaktadır. Ayrıca bu yaş grubu ile TAP Vakfı  işbirliğinde “Bedenimiz-Cinsel Gelişim ve Üreme Fizyolojisi” konulu cinsel eğitim çalışması da yürütülmektedir.

8. Sınıflar:  Bu sınıf düzeyinde çalışmalar ağırlıklı olarak  bireysel düzeyde yürütülür. Öğrenciler  rehberlik servisinde bireysel ihtiyaçları doğrultusunda alınarak verimli ders çalışma, sınav taktikleri, sınav öncesi ve sınav sırası yaşanabilecek duygu durumları, kaygı durumu ve stresle başa çıkabilme üzerine görüşülür.  Yıl boyunca yürütülen çalışmalarla  öğrencilere sınav danışmanlığı , psikolojik destek ve tercih danışmanlığı yapılır. Ayrıca bu yaş grubunda da TAP Vakfı işbirliğinde “Cinsel Eğitim” programı yürütülür.

Eğitsel Çalışmalar: 
Ders Çalışma Yöntemleri, Stresle Başa Çıkma Yöntemleri, Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma, Ergenlik Dönemi Değişimleri vb. konularda sınıf içinde ve bireysel çalışmalar yapılır. Bu çalışmaların paralelinde öğrencilere yönelik hatırlatıcı broşürler ve bireysel çalışma programları hazırlanır.

Ulusal Sınavlara Hazırlık Süreci ve Orta Öğretim Kurumlarının Tanıtımı
Öğrencilerin orta öğretim kurumlarına ilişkin hedef belirlemelerine ve kişisel özelliklerine uygun seçimler yapabilmelerine yönelik destek verilir. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesi için teknikler uygulanır, bu doğrultuda belirlenen ihtiyaçlara uygun eğitim olanakları ve ilgili kurumlar tanıtılır. Öğrencilerimizin orta öğretim kurumlarına ilişkin bilgi edinebilmeleri için okul tanıtım sunumları, lise gezileri ve Sezin Lisesinde geçirecekleri bir tam gün ile “Lisede Bir Gün” programlarına katılmaları sağlanmaktadır.  Bu etkinlikler aracılığıyla gelecekteki seçenekleri hakkında öğrencilerin bilgi edinmesi sağlanır.
 
 
 

TV Kulümübüzün gerçekleştirdiği canlı yayınlara ve etkinlik filmlerimize www.sezin.tv adresinden erişebilirsiniz.
 
       
  SEZİN
OKULU
YAYINLARI
Sezin Okulu dergisinin yeni sayısı çıktı
Ulubatlı Hasan Caddesi No:18 34782 Çekmeköy İstanbul Tel: +90 216 64200 10 Faks: +90 216 64200 20 E-Posta: sezin@sezin.k12.tr