Skip Navigation Links
TR | EN
 
ANASAYFA ANA SINIFI İLKOKUL ORTAOKUL LİSE
  ETKİNLİKLER
 
 
   
 
 
ORTAOKUL Ortaokul > Akademik Çalışmalar > Akademik Uygulamalar > Ortaokul Görsel Sanatlar
Ortaokul Görsel Sanatlar
Özel Sezin Okulunda 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda görsel sanatlar dersinin amacı: 

Yaratıcılığını kolayca dışa vurabilen, toplumsal gelişmelere ve doğaya duyarlılıkla yaklaşan, sorgulama bilincine sahip, çok yönlü, açık fikirli, günümüz bilişim çağında bilgiyi yapılandırıcı ve dönüştürücü,  kendi eğilimlerini, becerilerini, yatkınlıklarını keşfedebilen öğrenciler yetiştirmektir.

Görsel sanatlar dersinde öğrenci merkezli çalışmalar yapılmakta olup öğrencilerimize duygu ve düşüncelerini sanat yolu ile ifade edebilme gücü kazandırmayı amaçlamaktayız. 
Öğrencilerimizin eğitim ortamları sınıf içi ve sınıf dışı (park, bahçe, sergi, müze, tarihi yapılar, sanatçı atölyeleri, sanat ve kültür merkezleri vb.) olarak zenginleştirilmiştir.

Okulumuzda görsel sanat eğitimi planlı bir eğitim ortamında gerçekleşir. Çocuklar yalın ve soyut biçimlerin arasında nasıl iletişim kurulduğunu kavrar. Grupla çalışabilmeyi öğrenir. Tasarım odaklı düşünce ile eğitim gören öğrencilerimiz, gelecekte hangi mesleği seçerlerse seçsinler; düşünme, soru sorma, araştırma yapabilme yetenekleri gelişecektir.

Derslerimizde, desen, leke, doku, kompozisyon, yüzey tarama gibi çalışmaların yanında yoğun olarak suluboya, pastel boya, akrilik boya, guaj boya, cam boya, su bazlı duvar boyaları kullanılarak renkli çalışmalar yapılır. Ayrıca alçı, ytong, seramik hamuru gibi insan ve hayvan figürleri, tel, ahşap ve atık malzemelerden üç boyutlu tasarımlar yaparak öğrenciler farklı malzemeleri tanırlar. 

Ortaokulda görsel sanatlar dersinde ders içinde yapılan proje çalışmaları ile öğrenci doğayla insan arasındaki ilişkileri tanır, sanatsal yaratıcılığı ve kültürel zenginliği artırarak geliştirir. Öğrencilerimiz farklı zümrelerin işbirliği ile yapılan proje çalışmaları ile akademik konuları daha iyi anlar, birbirleri ile ilişkilendirir ve içeriklerini özümser.

Projelerimiz:
 
5. sınıflarla:
Renklere Yön Verenler Projesi ( Chagall ve Ergin İnan),
Posta Sanatı Projesi, 
Uzaklardaki Sanat projesi (Meksika, Afrika, Japon Sanatı),
Bilim, Kültür ve Sanat Durağı Eskişehir

6. sınıflarla:
Renklere Yön Verenler Projesi (Gauguin, Devrim Erbil),
Posta Sanatı Projesi, 
Uzaklardaki Sanat projesi (Meksika, Afrika, Japon Sanatı),
Kültürel Mirasa Duyarlılık İyonya ve Sardes Projesi,

7. sınıflarla:
Renklere Yön Verenler Projesi (Matisse, Fikret Mualla),
Posta Sanatı Projesi, 
Uzaklardaki Sanat projesi (Meksika, Afrika, Japon Sanatı),
Pi Günü projesi,

8. Sınıflar:
Renklere Yön Verenler Projesi (Lautrec, Burhan Doğançay),
Posta Sanatı Projesi, 
Uzaklardaki Sanat projesi (Meksika, Afrika, Japon Sanatı),
Pi Günü Projesi

Görsel sanatlar dersi yanı sıra kulüp çalışmaları da öğrencilerimizin sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek amacı ile sürdürmekte olduğumuz çalışmalardır.
Bu kulüpler:
Seramik Kulübü,
Moda Tasarım Kulübü,
Karikatür Kulübü’dür.

Yakından incelenen ve kişisel yetenekleri gözlemlenen öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalar, okul içinde panolarımızda sergilenir. Okul dışında da pek çok etkinliklere katılan öğrencilerimiz çeşitli yarışmalarda birçok derece almaktadır. Yıl boyunca yaptığımız sergilerde iki boyutlu ve üç boyutlu çalışmalardan örnekleri izleyebilirsiniz.

Yurt içi ve dışında çeşitli yarışmalara katılan öğrencilerimiz aldıkları ödüllerle bizleri gururlandırmaktadırlar. 

Çağdaş bir bakış açısıyla yetişen öğrencilerimiz, hayatın güzelliğini, sanatın sonsuzluğunu fark eder. Çünkü nitelikli bir sanat eğitimi çağdaş dünyada ver olma şartlarından biridir.
 
 
 
 

TV Kulümübüzün gerçekleştirdiği canlı yayınlara ve etkinlik filmlerimize www.sezin.tv adresinden erişebilirsiniz.
 
       
  SEZİN
OKULU
YAYINLARI
Sezin Okulu dergisinin yeni sayısı çıktı
Ulubatlı Hasan Caddesi No:18 34782 Çekmeköy İstanbul Tel: +90 216 64200 10 Faks: +90 216 64200 20 E-Posta: sezin@sezin.k12.tr