Hedeflerimiz:
Özel Sezin Okulunda öğrencilerimize kazandırdığımız ilk yabancı dil İngilizcedir. Ana sınıfında başlayan İngilizce öğretiminde öncelikli hedefimiz öğrencilerimize iletişimde kullanılan ikinci bir dilin farkındalığını kazandırmak, bu alandaki meraklarını arttırmak ve yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlamaktır.

Öğretim Programımız:
Özel Sezin Okulunda İngilizce öğretimi dört dil becerisinin kazandırılmasını ve geliştirilmesini hedefler. Ana sınıfımızda önceliğimiz öğrencilerimizin İngilizce dinleme-anlama ve konuşma becerilerini geliştirmektir. Okuma-yazma becerilerini geliştirmek için özel bir çalışma yapılmaz. Ancak derslerimizde kullanılan kitaplar, posterler ve diğer yazılı materyallerle zenginleştirilmiş sınıf ortamlarında öğrencilerimiz okuma-yazma için ön hazırlık sürecini bu dönemde tamamlarlar. Ana sınıfında öğrencilerimiz her gün iki saat İngilizce dersi yaparlar. Derslerimiz, ana dili İngilizce olan bir yabancı öğretmen ve çift dilli bir Türk öğretmen tarafından yürütülmektedir. 

Ana sınıfımızda hikâyeler üzerine kurgulanmış ve iletişim becerilerini, sözcük bilgisini ve temel cümle kalıplarını kazandırmaya yönelik zengin bir dil öğretim programı kullanılır. Öğrencilerimizin deneyimleyerek öğrenmelerinin önemine inandığımız için derslerde yürütülen çalışmalar farklı öğrenme stillerine uygun etkinliklerle çeşitlendirilir. 

Etkinliklerimiz:
Öğrencilerimizin İngilizceyi doğal bir ortamda öğrenmelerini ve etkin bir biçimde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenleriz. Ana sınıfı öğrencilerimiz her yıl aralık ayında yeni yıl gösterilerini sunmak için sahnede olurlar. Her yıl sonunda İngilizcedeki gelişimlerini yine sahne gösterileriyle sergilerler.