MÜZİK
Anasınıfında Orff Yaklaşımı ile müzik dersi işlenmektedir.

Ünlü besteci Carl Orff tarafından geliştirilen bir müzik sistemi olan Orff eğitiminde temel amaç çocuğun müziği keşfetmesidir. Orff yaklaşımı, çocuklara temel müzik eğitimi verirken, çocuğun alışık olduğu materyalleri kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi teşvik eder. Ksilofon, metalofon gibi ezgisel çalgıların yanı sıra marakas, zil,  tef, davul gibi ritim çalgıları bu süreçte sıklıkla kullandığımız enstrümanlardır. 

Orff Yaklaşımının en temel öğesi; dans, müzik, konuşma, dil, vücut ve hareket birlikteliğidir. Bu temel öğeleri kullanarak Orff eğitimi uygulandığında, çocukta müzikal yönden gelişme sağlanır.  Aynı zamanda bu gelişmeyle birlikte, çocukta öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Taklit, keşfetme ve doğaçlama uygulamaları ile aktif bir şekilde öğrenme sağlanır.