Görsel Sanatlar Eğitimi
Ana sınıfımızda ki görsel sanat eğitimi çocukların gelişimlerini ve yaratıcılıklarını destekleyen etkinlikler içermektedir. 
Görsel sanat eğitimi; çocuğun kendini tanımasını, başkalarıyla işbirliği yapmasını; kendi kültürünün ve diğer kültürlerin özelliklerinin farkında olmasını; resim yoluyla etkili iletişim kurmasını sağlayabilir. 
Görsel Sanat eğitimi etkinlikleri sayesinde ana sınıfı öğrencilerimiz bir adım daha ileri giderek sanat zevkini kazanır. Sanat zevki kazanmış olan çocuk hayatının her yerinde bu sanatsal zevki yaşamak ister. Kıyafet seçiminden odasının rengine ya da yediği yemeğin düzenine kadar her şeyde kendi sanatsal zevkini ortaya koyabilir. Çevresine güzel görünür ve çevresinde güzellikler görmek ister. Artık sadece bakmak için değil görmek için bakar.

Özel Sezin Okulu Ana Sınıfında çocuklara verilecek görsel sanat eğitiminin kazanımları şöyle sıralayabiliriz.
 • Farklılıkların ve benzerliklerin ayrımına varırlar,
 • Renkleri, biçimleri ve dokuları tanırlar,
 • Görsel bellekleri gelişir,
 • Oranlar arasında ilişki kurmayı öğrenirler,
 • Yaptıklarıyla gerçek yaşam arasında bağlantı kurmayı öğrenirler,
 • El-göz-beyin koordinasyonları gelişir,
 • Alet kullanmayı öğrenirler,
 • Malzemeyi hangi amaçla kullanmaları gerektiğini öğrenirler,
 • Karşılaştırma yapmayı öğrenirler,
 • Seçmeyi karar vermeyi denerler,
 • Dikkat süreleri uzar,
 • Sosyal ve duygusal alanda ilerlemeler olur,
 • Hayal gücünü kullanmayı öğrenirler,
 • Grup çalışmalarında işbirliği yapmayı, gerekirse liderliği öğrenirler,
 • Düşündüklerini planlamayı, uygulamayı ve sonuçlandırmayı öğrenirler,
 • Karşılaştığı problemleri yorumlayabilmeyi, çözüm yolları geliştirmeyi, çok boyutlu düşünmeyi öğrenirler,
 • Yaratıcı düşünmeyi ve davranmayı öğrenirler.
Ana sınıf öğrencilerimizle görsel sanatlar dersi kapsamında yaptığımız proje çalışmaları ile öğrenci doğayla insan arasındaki ilişkileri tanır, sanatsal yaratıcılığı ve kültürel zenginliği artırarak geliştirir.

Bu doğrultuda yaptığımız proje başlıkları:

Renklere Yön Verenler Projesi ( Peter Bruegel, Nuri Abaç),
Posta Sanatı Projesi, 
Uzaklardaki Sanat Projesi (Meksika, Afrika, Japon Sanatı),
Ağaca Yakından Bakmak Projesi,
Biz Bu Kitabı Çok Sevdik Projesi
Müzedeki Çizgiler projesi.

Ana sınıfında görsel sanatlar dersinde kullanılan malzemeleri şöyledir.
Pastel boya, sulu boya, keçeli kalemler, akrilik boya, tutkallı boya, yoğurma maddeler, atık materyaller.
Çocukların ifade araçları malzemeler bu malzemeleri kullanış biçimleri ise yöntemlerdir. 
Ana sınıfımızda kullanılan yöntemler ise, boya, baskı, kolaj, üç boyut, duvar resmidir.
Her çocuk aynı konu ya da kavramı farklı malzeme ve tekniklerle farklı ifade eder. Hiç birisi –aynı çocuk yapsa bile- aynen tekrarlanamaz.

Yakından incelenen ve kişisel yetenekleri gözlemlenen öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalar, okul içinde panolarımızda sergilenir. Okul dışında da pek çok etkinliklere katılan öğrencilerimiz çeşitli yarışmalardan birçok derece almaktadır. Yıl boyunca yaptığımız sergilerde iki boyutlu ve üç boyutlu çalışmalardan örnekleri izleyebilirsiniz.