Eko-okullar programı;

Eko-Okullar Programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini ve çevrelerini bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır. Yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü kazanırlar. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Okulumuz uzun yıllardır yeşil bayrak ödülünü gururla taşımaktadır.

ÇEP programı;

Projenin amacı; tüm gençlerde ve özellikle öğrencilerde çevre bilincini oluşturmak ve onların çevrelerine karşı daha duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Böylelikle okul içinde ve yaşadıkları bölgelerde çevre kirliliğinin önlenmesinde ve oluşan her türlü çevre sorunun (hava, su, gürültü, görüntü kirliliği, yeşil alan sorunları vb.) ortadan kaldırılmasında düşünen, sorgulayan ve hesap soran, aynı zamanda çevrenin iyileştirilmesi için fiilen çaba sarf eden bir gençlik oluşturmaktır.