SEZİN’DE MYSCHOOLS NETWORK

2009 – 2010 / 2011 - 2012

Özel Sezin Okulu olarak 2009-2010 eğitim-öğretim yılında My Schools Network Proje’sine dahil olduk. Hollanda’nın proje koordinatörlüğünü yürüttüğü bu çalışmanın farklı ülkelerden pek çok üye okulu bulunmakta ve bu sayı giderek artmaktadır. 6-8. sınıflardan bir grup öğrencimiz ve proje sorumlusu öğretmenlerimiz projeyi yürütmektedir. 02-03 Aralık 2009 tarihlerinde okulumuzu ziyaret eden NHL University of Applied Sciences öğretim elemanları Ron Barendsen ve Rolien Bos-Wierda öğrencilerimize projeyi tanıtmış ve öğrencilerimiz hiç zaman kaybetmeden aktif olarak etkinliklerde yer almaya başlamışlardır. NHL University of Applied Sciences öğretim elemanları Ron Barendsen ve Rolien Bos-Wierda 19 Ekim 2011 günü yeniden okulumuzu ziyaret ederek sistemdeki yenilikleri anlattılar, öğrencilerimizle sohbet ettiler ve ortak çalışmalardan duydukları heyecanı paylaştılar.

THE SCHOOL AT COLUMBIA UNIVERSITY VE ÖZEL SEZİN OKULU ORTAK PROJESİ
2010-2011


2010 yılı ağustos ayında Özel Sezin İlköğretim Okulu ile The School at Columbia University öğretmenleri ve idarecileri arasında geliştirilen proje, 2010 Ekim ayından itibaren öğrencilerin de dahil edilmesiyle başladı. Projenin ana teması “Yaşadığım Şehir” olarak belirlendi.

Öncelikle, öğrenciler yaptıkları araştırmaları kendi aralarında paylaşarak Türkiye’deki farklı şehirler, yemekler, yaşam tarzları hakkında yaptıkları projeleri okul panosunda sergilediler. Daha sonra 10 kişilik gruplara ayrılarak Amerikalı yaşıtlarına sormak üzere sorular hazırladılar. Bu sorular, Amerikalı öğrencilerin yaşadıkları şehir, gittikleri okul, günlük hayatları, ilgi alanları, yaptıkları sporlar ve kültürleri ile ilgiliydi. İki okulun 6. sınıf öğrencileri ortak proje çalışmaları kapsamında video konferanslarına başladılar. Öncelikle kendilerini tanıtarak başladıkları görüşmelerde öğrencilerin tümü çok hevesli ve istekli bir tutum sergilediler.

Bütün 6.sınıf öğrencilerinin dahil olacağı bu projede amaç, öğrencilerin uluslararası ilişkiler kurmasının yanı sıra, farklı kültürleri tanıyıp anlamasıdır. Öğrenciler iki kültür arasındaki benzerlik ve farklılıkları da bu proje yardımıyla öğrenerek, kültürlere farklı bir bakış açısı kazanmakta ve “Dünya Vatandaşı” olmanın ne anlama geldiğini öğrenmektedir. Bütün bunların yanında, projeyi öğrendikleri yabancı dilde yürütmeleri, onların İngilizceyi hem yazılı hem de sözlü olarak kullanmasına olanak sağlamaktadır.

Öğrencilerin sözlü iletişim kurmalarının yanında, bir sonraki aşamaya geçerek ortak projeler üretmelerini sağlamak da bir diğer hedefimizdir. Üzerinde konuşulan konuların genişletilerek proje haline getirilmesi, iki ülkenin öğrencileri için birçok yönden faydalı olacaktır.

Proje skype yoluyla ilerlerken, hazırlanan web sitesinde de öğrenciler fotoğraflarını, çalışmalarını ve duygularını paylaşmaya başladı.

(http://www.projectcafe.eu) Öğrenciler, projeyle ilgili olarak sınıf içinde de çalışmalar yaptı, Amerikalı yaşıtlarına kartlar hazırladı ve adreslerine gönderdiler. İlerleyen zamanda, öğrenciler arasında öğretmenlerin kontrolü altında sürdürülecek e-mail yazışmaları da yapılmaya başlandı.

2011-2012

2011-2012 eğitim – öğretim dönemi, ekim ayında 6. sınıf öğrencileri, The School at Columbia University öğrencileri ile ortak çalışmalarına başladılar. Hazırladıkları “Identity Photo Documentary” projesi ile öğrenciler kendileri hakkında tanıtıcı bir sunum hazırlayarak fotoğraflarıyla zenginleştirdiler. Öğrenci ve öğretmenlerin bilgi alışverişi yapmak için ortak kullandıkları Edmodo web sitesinde, hazırladıkları projeleri paylaşarak birbirlerini tanımaya başladılar. Ayrıca bu web sitesinde öğretmenlerinin kontrolünde ortak bir alanda genel sohbetlerini İngilizce olarak sürdürmektedirler. Bu çalışmaların ilerleyen zamanlarda skype konferansları şeklinde devam ettirilmesi planlandı.