Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 89. Yılında Gazeteci- Yazar Ali Sirmen’i Okulumuzdaydı…

“Cumhuriyetin Değerleri” temalı söyleşide, farklı ufuklar açan konuşmasıyla ve birikimiyle 89 yılı özetleyen Ali Sirmen cumhuriyeti, özellikle “bağımsızlık savaşı, ulus devlet anlayışı, laiklik vurgusu, demokrasi bilinci, yaptıklarına güvenmek ve inanmak”  olarak nitelendirdi. Türk toplumunun kendi geçmişiyle ilgili bilgisini artırması ve cumhuriyeti bu gözle yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Ali Sirmen cumhuriyetin sorgulayıcı, kuşkucu ve tartışmacı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve algılanması gereğini belirtti. Türkiye’de cumhuriyetin, tepeden inen, zorla kabul ettirilmiş bir rejim olmayıp halkla bütünleştiğinin altını çizdi.