Öğrencilerimizin kimya derslerini yaşayarak öğrenmelerini   bilgilerinin kalıcı olması açısından çok önemsiyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz etkinliklerden biri de  Home-made chemistry etkinliğidir. Kimyayı durağan değil yaşayan bir bilim olarak algılayabilmeleri için öğrencilerimizden evlerindeki kimyayı keşfetmelerini istiyoruz. Bu etkinlik çerçevesinde öğrencilerimiz evlerindeki malzemeleri kullanarak çeşitli kimya deneylerini gerçekleştirirler. Bu çalışmaları derslerde öğrendikleri bilgiler ışığında video sunumu haline getirerek tüm okula sunumunu yaparlar.

Aşağıdaki çalışmalarımızdan bazı örnekler yer almaktadır.