DAILY PHYSICS
Fizik, deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanan temel bir bilim dalıdır. Doğayı anlama, doğal olayların neden ve sonuçlarını öğrenme ve bunları matematiksel yöntemlerle ifade etme amacıyla, doğaya insanlığın yararına olacak şekilde yön verebilmektir. Tüm doğa bilimlerinin kaynağı fiziktir ve tüm mühendislik dalları fizik prensiplerini kullanır.

Daily physics etkinliği; eğitimin sınıfların dışına taştığı, günlük hayatla buluştuğu güzel örneklerden biridir. Bu etkinlik çerçevesinde öğrencilerden etraflarında gözledikleri bir olayı ya da merak ettikleri bir soruyu derslerde öğrendikleri fizik bilgilerini kullanarak çekecekleri bir filmle açıklamaları istenir. Konuyu belirleme, grupları oluşturma, içeriğe karar verme ve kullanılacak teknik ekipmanlar konusunda öğrenciler serbest bırakılır.

Ortaya çıkan çalışmaların sonucu öğrencilerimizin serbest bırakıldıklarında ne kadar yaratıcı çalışmalar yapabildiklerini, bilgilerini günlük yaşamı açıklamakta başarıyla kullanabildiklerini ve teknolojiyi kullanmakta ne kadar becerikli olduklarını ortaya koymuştur.
Öğrenci çalışmalarımızdan örneklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.