Çocuk yogası, klasik yoga duruşlarının çocuklar için uygun standartlara dönüştürülerek uygulandığı; eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği, bireysel ve eşli egzersizlerden oluşan hareketler bütünüdür. Bu çalışmalarla çocuklarımızın hayal gücünü, doğru nefes almalarını, esnekliklerini ve enerji dolu hallerini sürekli devam ettirmelerini sağlamaktayız. Hayal güçlerini kullanmaları sayesinde öğrencilerin okuldaki öğrenme becerileri gelişir ve enerjilerini doğru yöne yöneltmeleri sağlanır. Ders içerisinde oyun ve hikâyelerin yer alması da çocuklarımızın kendine olan güveninin artmasını, olumlu düşünmeyi ve duyguların daha kolay ifade edilebilmesini sağlar. 

Cimnastik bölümünde ise denge, koordinasyon ve cimnastik temel hareketleri gibi çalışmalar yapılır ve spordan önce vücut esnetme ve ısınma egzersizlerinin önemi üzerinde durulur. 

Tüm bu çalışmalarla amaçlanan, beden ve zihin uyumunu dengelemek, bunun yanında çocuklarda rahatlamanın farkındalığını arttırmak ve bu anlayış ile yaşamı devam ettirmesine yardımcı olmaktır.