Projeye dayalı öğrenme yaklaşımı doğrultusunda yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan biri 6. sınıflarda uygulanan " Uygarlığın Beşiği: Anadolu ve Mezopotamya " projesidir. Sosyal Bilgiler dersinin "Yeryüzünde Yaşam" ünitesi kazanımlarının hedeflendiği projede Lidyalıların başkenti Sardes’e ve İyon şehir devletlerinden Efes ve Priene’ye bir gezi düzenlenir.

Günümüzde Manisa’nın Salihli ilçesi sınırlarında yer alan Sardes geçmişte paranın icat edildiği bir finans merkezi konumundaydı. Öğrencilerimiz burada, doğu ile batı arasında bir köprü olan Kral Yolu’nun başlangıç noktasında ekonominin insan yaşamı üzerinde oynadığı rolü yakından tanırlar. Öğrencilerimiz ticaret kervanlarının alış veriş yaptıkları dükkânların önünde paranın icadını anlatan ve “Devrim” adını verdiğimiz bir canlandırmayı sahnelerler.

Sardes’ten sonraki durağımız en önemli İyon şehir devletlerinden olan Efes’tir. İzmir’in Selçuklu ilçesi sınırlarında yer alan Efes tarihte bir liman kentiydi. Bu şehir aynı zamanda Tales’ten Hipokrat’a; Herodot’tan Diyojen’e kadar birçok bilim ve düşünce insanını yetiştiren bir şehir olarak tarihteki yerini almıştır. Şehrin özellikle bu yönlerinin ön plana çıkarıldığı bu gezide öğrencilerimiz Celsus kütüphanesi ve Antik tiyatro gibi abidevi eserlerin önünde yaptıkları etkinliklerle zamanın ruhunu kavramaya çalışırlar. 

Efes’i ziyaretimizin ardından bir sonraki durağımız yine bir İyon şehir devleti olan Priene’dir. Yüksekçe bir tepe üzerinde kurulmuş olan Priene de bir liman kentidir. Günümüzde en iyi korunmuş antik kentlerden olan Priene’de öğrencilerimiz Athena Tapınağı'nı ve planları ile ünlü mimar Hippodamos tarafından yapılan şehrin sokaklarını gezerek mimari ve kültürel dokuyu yakından tanıma imkânı bulurlar.

Bu gezimizde son durağımız İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan ve Aziz Nesin Vakfı tarafından kurulan Şirince Matematik Köyü’ydü. Öğrencilerimiz burada Ali Nesin ile eğlenceli bir matematik dersi yaptıktan sonra İstanbul’a dönerler. Daha sonra projenin sunum çalışmalarına başlayan 6. sınıf öğrencilerimiz, hazırladıkları çalışmaları sunum becerilerini de geliştirme imkânı bulacakları sunum günü velileri ile paylaşacaktır.