x
TR | EN

Ana Sınıfı
Meraklı
ve Yaratıcı

Sezin ana sınıfında araştırmaya, keşfetmeye ve deneyimlemeye dayalı, özgün ve yaşamla ilişkili eğitim-öğretim programları hazırlıyoruz. Bunu yaparken öğrencilerimizin yaş gelişim özelliklerine ek olarak sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel becerilerini de göz önünde bulunduruyoruz.

Öğrencilerimizin merak duygusunu uyandıran, bireysel ihtiyaçlarına göre şekillenebilen öğrenme ortamları yaratırken her birinin tek ve özel olduğunu unutmuyoruz.

Ana sınıfı öğrencilerimiz, oyun ve proje tabanlı öğrenmeye önemli bir yer ayıran programımız ile yeni şeyler öğrenmenin keyfini yaşarken ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfediyorlar. Kendilerini güvende hissettikleri bir ortamda; hızla değişen dünyaya uyum sağlayan, kültürel değerlerini ve geleneklerini tanıyan, vicdanlı, özgüven ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişiyorlar.

Sezin ana sınıfında birey ve süreç odaklı eğitim programımız kapsamında yol haritamızı oluştururken;

 1. Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını, gelişim özelliklerini ve yaratıcılıklarını destekleyen faaliyetler içeren,
 2. Kendilerini değerli ve yeterli hissettikleri bir ortamda öğrenmeyi sevdiren ve öğrenmeye karşı merak uyandıran,
 3. Öğrenme sürecinde aktif rol almalarına fırsat veren,
 4. Yeniliklere karşı esneklik ve cesaret göstermelerini destekleyen,
 5. Öğrendiklerini yaşamla ilişkilendirmelerine yardımcı olan,
 6. Oyun yoluyla etkili iletişim kurma, kendini ifade etme ve temel yaşam becerilerini edinmelerini sağlayan bir okul yaşantısı yaratmayı hedefliyoruz.
  • Ana sınıfı seviyesinde çocuğun çevreye uyum sağlamasını kolaylaştıran, çeşitli becerileri ve rolleri denemesine olanak veren, hayatın en önemli kazanımlarını edindiği oyun süreci en etkili öğrenme yöntemidir. Bu nedenle Sezin ana sınıfında oyun birinci sıradadır. Öğrencilerimiz zaman zaman günlük yaşantı içinde yaratıcılıklarını kullanarak oyun oynayarak, zaman zaman da kuralları belirlenmiş grup oyunlarıyla tüm alanlarda gelişim gösterirler.
  • Ana sınıfında "Dinliyorum-İzliyorum-Anlatıyorum" dersleri, değişen tema ve ünite konuları kapsamında her pazartesi "Haftanın Sorusu" etkinliği ile başlar. Derste öğrencilerimiz, konu ile temas etmelerini sağlayan ve merak duygusunu harekete geçiren çalışmalarla öğrendiklerini sentezleyerek bilgiyi transfer etme olanağı bulurlar.
  • Ayın teması etrafında şekillenen sanat etkinliklerimiz, merak duygusunu tetikleyerek öğrencilerimizin yaratıcı, görsel ve mekânsal düşünme becerilerinin güçlenmesine katkıda bulunur. Bu süreçte öğrencilerimiz ayrıca problem çözme, kendini ifade etme, yeni şeyler deneme, karar verme ve farklı fikirlere saygı duyma konularında gelişim gösterirler. 
  • Öğrencilerimizin kalem tutma ve el-göz koordinasyon becerilerini geliştiren okuma yazmaya hazırlık çalışmaları; dinleme, algılama, dikkat toplama, kelime dağarcığını geliştirme, ilişki kurma, sıralama, tamamlama, karşılaştırma yapma gibi zihinsel işlevleri güçlendiren etkinlikleri kapsar.
  • "Sesleri Fark Ediyorum" etkinliği ile öğrencilerimizin okuma yazmaya karşı olumlu bir tutum geliştirmeleri ve bu konuda farkındalık kazanmaları hedeflenir. Öğrencilerimiz her hafta yeni bir ses tanıyarak, videolar izleyerek, tanıdıkları sesle ilgili nesneleri bulma, eşleştirme, gruplama oyunları oynayarak ve çalışma sayfaları tamamlayarak okuma yazma yolculuğuna keyifli bir adım atarlar.
  • Ana sınıfında yürüttüğümüz İkinci Adım Programı sistematik, yapılandırılmış ve temeli Sosyal Duygusal Öğrenme teorisine dayanan bir programdır. Bu program, çocukların okulla tanıştığı ilk andan itibaren empati kurma, dürtü kontrolü, problem çözme ve öfke yönetimi becerilerinin gelişmesine yardımcı olarak çocukları eğitim hayatına sosyal-duygusal açıdan hazırlar. Ana sınıfında her hafta yeni ders kartları, kuklalar ve şarkılar eşliğinde ikinci adım derslerimizi düzenli olarak yaparız.
  • Öğrencilerimiz bilim ve araştırma dünyasını eğlenerek keşfettikleri bu derste, merak ettiklerini ilgi çekici deneylerle öğrenme fırsatı bulurlar. Her hafta yaptığımız bir deney ile gözlem, analiz ve neden-sonuç ilişkisi kurma becerilerini geliştirir, duyuları konusunda farkındalık kazanırlar.
  • Ana sınıfında öğrencilerimizin yabancı dilde iletişim konusunda farkındalık kazanmaları ve temel İngilizce becerilerini edinmeleri hedeflenir. Önceliğimiz, öğrencilerimizin İngilizce dinleme, anlama ve konuşma becerilerini geliştirmeleridir. Ana sınıfında ayrıca İngiliz Dili Ses Eğitimi Programı kapsamında okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yapılır.
    
   Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde yaş grubunun özellikleri ve ilgi alanları dikkate alınarak hazırlanan program; hikâyeler, tekerlemeler, şarkılar ve projeler ile şekillenir. Öğrencilerimize sözcük bilgisi ve temel cümle kalıplarını kullanabilme becerisi kazandıran program, deneyimleyerek öğrenmenin önemine inandığımız için farklı öğrenme biçimlerine uygun etkinliklerle çeşitlendirilir.
  • Sezin ana sınıfında matematik her yerdedir. "Merhaba Matematik" dersinde akademik uygulamaların yanı sıra öğrencilerimizin çok eğlendiği oyunlarla matematik daha da ilgi çekici bir maceraya dönüştürülür. Sınıflarımızda oluşturduğumuz "Matematik Duvarı" ile öğrencilerimiz her zaman ulaşabildikleri ve merak ettiklerini deneme fırsatı buldukları bir öğrenme alanından yararlanırlar.
  • Ana sınıfında Müzik dersi, çocuğun müziği doğal yollarla keşfetmesine imkân tanıyan Orff yaklaşımı ile işlenir. Öğrencilerimizin alışık oldukları materyalleri kullanarak müzik, dil ve hareket birlikteliği sağlamaları amaçlanır. Orff yaklaşımı öğrencilerimizin kendini ifade etme, dikkat ve iş birliği becerilerinin gelişimine de katkıda bulunur.
    
   Öğrencilerimiz bu seviyede ayrıca "Seslere Yön Verenler Projesi" ile ünlü bestecileri tanımaya başlar, her ay gerçekleşen "Çalgılar Dünyasına Yolculuk" etkinliği ile de farklı enstrümanları keşfederler.
  • Dans dersinde beden farkındalığı ve kontrolü, çeşitli kasları çalıştırma, dans figürleri ve ritim üzerine oyun temelli egzersizler yapılır. Hem bedensel hem de sanatsal gelişime katkıda bulunan derslerde, öğrencilerimiz özgürce hareket ederken aynı zamanda bu hareketleri belli bir uyum ve teknik çerçevesinde yapma becerisi edinirler.
  • Yaratıcı Drama dersinde ısınma, doğaçlama ve rol oynama teknikleriyle öğrencilerimizin dışa vurmakta zorlandıkları duygu, düşünce ve hayallerini ifade etmeleri sağlanır. Yaratıcılığı ve hayal gücünü destekleyen bu çalışmalar ile öğrencilerimiz duygularını keşfeder ve kontrol etmeyi öğrenirler. Beden dili ve sözlü iletişim becerilerini güçlendirirken kendilerine olan güvenlerini artırırlar.
  • Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimiz doğa-insan-sanat arasındaki ilişkiyi ve görsel sanatların hayatımızdaki önemini kavramaya başlar. Öğrencilerimizin çalışmalarında çeşitli malzemeler (pastel, akrilik ve sulu boya, yoğurma maddeler, atık materyaller...) ve teknikler (resim, baskı, kolaj, üç boyutlu çalışmalar...) kullanarak renkleri, biçimleri ve dokuları tanımaları, el-göz-beyin koordinasyonlarını geliştirmeleri, çok yönlü bir şekilde düşünmeleri ve üretmeleri amaçlanır.

   Öğrencilerimiz ayrıca "Renklere Yön Verenler Projesi" ile modern ve çağdaş sanatın Türk ve yabancı ustalarıyla tanışırlar. Müzelerde yaptığımız derslerde müze bilinci edinir ve kültürel farkındalıklarını artırırlar.

  • Ana sınıfında her gün "Sabah Sporu" adını verdiğimiz temel hareket eğitimi ile başlar. Öğrencilerimizin sağlıklı yaşam anlayışını benimsemelerine, özgüven gelişimine ve beden-zihin uyumuna katkıda bulunan temel hareket eğitimi, açık alan oyunları, drama ve dans çalışmalarıyla desteklenir. Bu uygulama ile ayrıca öğrencilerimizin temel cimnastik ve dengeleme hareketlerini öğrenmeleri, esneklik kazanmaları ve vücut bölümlerini koordineli kullanmaları hedeflenir.
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, bireysel ve çözüm odaklı bir yaklaşımla ana sınıfı öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel açıdan ilkokula hazır olmalarına yardımcı olur. Her öğrencinin ilgi alanlarını ve yeteneklerini belirleyerek güçlü yönlerini geliştirmesine katkı sağlar. Öğrencilerimizin okula uyum sürecini ve aidiyet duygusunu desteklemek amacıyla küçük grup çalışmaları düzenler.
    
   Ana sınıfı rehberlik çalışmalarında veli iletişimi önemli bir yere sahiptir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, veli-öğretmen görüşmeleri aracılığıyla her öğrenciyi daha yakından tanır ve öğrencinin gelişim süreci hakkında veliyi detaylı olarak bilgilendirir. Seminerler ve atölye çalışmaları düzenleyerek ebeveynleri oryantasyon ve ilkokula hazırlık süreçleri boyunca destekler.
    


Sevim Bakan Gülmez
Okul Müdürü
Berna Özerdem
Akademik Müdür Yardımcısı

Dilek Albayrak
Müdür Yardımcısı

İdari Destek Birimleri
Hilal Bilgi
Veli İletişim Yöneticisi
hilalbilgi@sezin.k12.tr
Dahili No: 213
Burcu Ellidokuzoğlu
Öğrenci İşleri - Veli İletişim Sorumlusu
burcuellidokuzoglu@sezin.k12.tr
Dahili No: 198


 1. Kendini değerli ve yeterli hisseder.

 2. Sezin ana sınıfı öğrencisi için ana dili önceliklidir.

 3. Ana dili dışında bir dilde iletişim kurmayı eğlenerek öğrenir.

 4. Duygularını tanır ve yönetebilir.

 5. İyiliğin karşılıksız yapıldığını bilir.

 6. Farklılıkları zenginlik olarak görür.

 7. Hayvanların ticari amaçla kullanılmasına karşıdır.ANA SINIFI
Meraklı
ve Yaratıcı
Ana Sınıfı
01
Eğitim Felsefesi
Sezin ana sınıfında araştırmaya, keşfetmeye ve deneyimlemeye dayalı, özgün ve yaşamla ilişkili eğitim-öğretim programları hazırlıyoruz. Bunu yaparken öğrencilerimizin yaş gelişim özelliklerine ek olarak sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel becerilerini de göz önünde bulunduruyoruz.

Öğrencilerimizin merak duygusunu uyandıran, bireysel ihtiyaçlarına göre şekillenebilen öğrenme ortamları yaratırken her birinin tek ve özel olduğunu unutmuyoruz.

Ana sınıfı öğrencilerimiz, oyun ve proje tabanlı öğrenmeye önemli bir yer ayıran programımız ile yeni şeyler öğrenmenin keyfini yaşarken ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfediyorlar. Kendilerini güvende hissettikleri bir ortamda; hızla değişen dünyaya uyum sağlayan, kültürel değerlerini ve geleneklerini tanıyan, vicdanlı, özgüven ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişiyorlar.

02
Akademik

Sezin ana sınıfında birey ve süreç odaklı eğitim programımız kapsamında yol haritamızı oluştururken;

 1. Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını, gelişim özelliklerini ve yaratıcılıklarını destekleyen faaliyetler içeren,
 2. Kendilerini değerli ve yeterli hissettikleri bir ortamda öğrenmeyi sevdiren ve öğrenmeye karşı merak uyandıran,
 3. Öğrenme sürecinde aktif rol almalarına fırsat veren,
 4. Yeniliklere karşı esneklik ve cesaret göstermelerini destekleyen,
 5. Öğrendiklerini yaşamla ilişkilendirmelerine yardımcı olan,
 6. Oyun yoluyla etkili iletişim kurma, kendini ifade etme ve temel yaşam becerilerini edinmelerini sağlayan bir okul yaşantısı yaratmayı hedefliyoruz.
  • Ana sınıfı seviyesinde çocuğun çevreye uyum sağlamasını kolaylaştıran, çeşitli becerileri ve rolleri denemesine olanak veren, hayatın en önemli kazanımlarını edindiği oyun süreci en etkili öğrenme yöntemidir. Bu nedenle Sezin ana sınıfında oyun birinci sıradadır. Öğrencilerimiz zaman zaman günlük yaşantı içinde yaratıcılıklarını kullanarak oyun oynayarak, zaman zaman da kuralları belirlenmiş grup oyunlarıyla tüm alanlarda gelişim gösterirler.
  • Ana sınıfında "Dinliyorum-İzliyorum-Anlatıyorum" dersleri, değişen tema ve ünite konuları kapsamında her pazartesi "Haftanın Sorusu" etkinliği ile başlar. Derste öğrencilerimiz, konu ile temas etmelerini sağlayan ve merak duygusunu harekete geçiren çalışmalarla öğrendiklerini sentezleyerek bilgiyi transfer etme olanağı bulurlar.
  • Ayın teması etrafında şekillenen sanat etkinliklerimiz, merak duygusunu tetikleyerek öğrencilerimizin yaratıcı, görsel ve mekânsal düşünme becerilerinin güçlenmesine katkıda bulunur. Bu süreçte öğrencilerimiz ayrıca problem çözme, kendini ifade etme, yeni şeyler deneme, karar verme ve farklı fikirlere saygı duyma konularında gelişim gösterirler. 
  • Öğrencilerimizin kalem tutma ve el-göz koordinasyon becerilerini geliştiren okuma yazmaya hazırlık çalışmaları; dinleme, algılama, dikkat toplama, kelime dağarcığını geliştirme, ilişki kurma, sıralama, tamamlama, karşılaştırma yapma gibi zihinsel işlevleri güçlendiren etkinlikleri kapsar.
  • "Sesleri Fark Ediyorum" etkinliği ile öğrencilerimizin okuma yazmaya karşı olumlu bir tutum geliştirmeleri ve bu konuda farkındalık kazanmaları hedeflenir. Öğrencilerimiz her hafta yeni bir ses tanıyarak, videolar izleyerek, tanıdıkları sesle ilgili nesneleri bulma, eşleştirme, gruplama oyunları oynayarak ve çalışma sayfaları tamamlayarak okuma yazma yolculuğuna keyifli bir adım atarlar.
  • Ana sınıfında yürüttüğümüz İkinci Adım Programı sistematik, yapılandırılmış ve temeli Sosyal Duygusal Öğrenme teorisine dayanan bir programdır. Bu program, çocukların okulla tanıştığı ilk andan itibaren empati kurma, dürtü kontrolü, problem çözme ve öfke yönetimi becerilerinin gelişmesine yardımcı olarak çocukları eğitim hayatına sosyal-duygusal açıdan hazırlar. Ana sınıfında her hafta yeni ders kartları, kuklalar ve şarkılar eşliğinde ikinci adım derslerimizi düzenli olarak yaparız.
  • Öğrencilerimiz bilim ve araştırma dünyasını eğlenerek keşfettikleri bu derste, merak ettiklerini ilgi çekici deneylerle öğrenme fırsatı bulurlar. Her hafta yaptığımız bir deney ile gözlem, analiz ve neden-sonuç ilişkisi kurma becerilerini geliştirir, duyuları konusunda farkındalık kazanırlar.
  • Ana sınıfında öğrencilerimizin yabancı dilde iletişim konusunda farkındalık kazanmaları ve temel İngilizce becerilerini edinmeleri hedeflenir. Önceliğimiz, öğrencilerimizin İngilizce dinleme, anlama ve konuşma becerilerini geliştirmeleridir. Ana sınıfında ayrıca İngiliz Dili Ses Eğitimi Programı kapsamında okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yapılır.
    
   Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde yaş grubunun özellikleri ve ilgi alanları dikkate alınarak hazırlanan program; hikâyeler, tekerlemeler, şarkılar ve projeler ile şekillenir. Öğrencilerimize sözcük bilgisi ve temel cümle kalıplarını kullanabilme becerisi kazandıran program, deneyimleyerek öğrenmenin önemine inandığımız için farklı öğrenme biçimlerine uygun etkinliklerle çeşitlendirilir.
  • Sezin ana sınıfında matematik her yerdedir. "Merhaba Matematik" dersinde akademik uygulamaların yanı sıra öğrencilerimizin çok eğlendiği oyunlarla matematik daha da ilgi çekici bir maceraya dönüştürülür. Sınıflarımızda oluşturduğumuz "Matematik Duvarı" ile öğrencilerimiz her zaman ulaşabildikleri ve merak ettiklerini deneme fırsatı buldukları bir öğrenme alanından yararlanırlar.
  • Ana sınıfında Müzik dersi, çocuğun müziği doğal yollarla keşfetmesine imkân tanıyan Orff yaklaşımı ile işlenir. Öğrencilerimizin alışık oldukları materyalleri kullanarak müzik, dil ve hareket birlikteliği sağlamaları amaçlanır. Orff yaklaşımı öğrencilerimizin kendini ifade etme, dikkat ve iş birliği becerilerinin gelişimine de katkıda bulunur.
    
   Öğrencilerimiz bu seviyede ayrıca "Seslere Yön Verenler Projesi" ile ünlü bestecileri tanımaya başlar, her ay gerçekleşen "Çalgılar Dünyasına Yolculuk" etkinliği ile de farklı enstrümanları keşfederler.
  • Dans dersinde beden farkındalığı ve kontrolü, çeşitli kasları çalıştırma, dans figürleri ve ritim üzerine oyun temelli egzersizler yapılır. Hem bedensel hem de sanatsal gelişime katkıda bulunan derslerde, öğrencilerimiz özgürce hareket ederken aynı zamanda bu hareketleri belli bir uyum ve teknik çerçevesinde yapma becerisi edinirler.
  • Yaratıcı Drama dersinde ısınma, doğaçlama ve rol oynama teknikleriyle öğrencilerimizin dışa vurmakta zorlandıkları duygu, düşünce ve hayallerini ifade etmeleri sağlanır. Yaratıcılığı ve hayal gücünü destekleyen bu çalışmalar ile öğrencilerimiz duygularını keşfeder ve kontrol etmeyi öğrenirler. Beden dili ve sözlü iletişim becerilerini güçlendirirken kendilerine olan güvenlerini artırırlar.
  • Görsel Sanatlar dersinde öğrencilerimiz doğa-insan-sanat arasındaki ilişkiyi ve görsel sanatların hayatımızdaki önemini kavramaya başlar. Öğrencilerimizin çalışmalarında çeşitli malzemeler (pastel, akrilik ve sulu boya, yoğurma maddeler, atık materyaller...) ve teknikler (resim, baskı, kolaj, üç boyutlu çalışmalar...) kullanarak renkleri, biçimleri ve dokuları tanımaları, el-göz-beyin koordinasyonlarını geliştirmeleri, çok yönlü bir şekilde düşünmeleri ve üretmeleri amaçlanır.

   Öğrencilerimiz ayrıca "Renklere Yön Verenler Projesi" ile modern ve çağdaş sanatın Türk ve yabancı ustalarıyla tanışırlar. Müzelerde yaptığımız derslerde müze bilinci edinir ve kültürel farkındalıklarını artırırlar.

  • Ana sınıfında her gün "Sabah Sporu" adını verdiğimiz temel hareket eğitimi ile başlar. Öğrencilerimizin sağlıklı yaşam anlayışını benimsemelerine, özgüven gelişimine ve beden-zihin uyumuna katkıda bulunan temel hareket eğitimi, açık alan oyunları, drama ve dans çalışmalarıyla desteklenir. Bu uygulama ile ayrıca öğrencilerimizin temel cimnastik ve dengeleme hareketlerini öğrenmeleri, esneklik kazanmaları ve vücut bölümlerini koordineli kullanmaları hedeflenir.
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, bireysel ve çözüm odaklı bir yaklaşımla ana sınıfı öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel açıdan ilkokula hazır olmalarına yardımcı olur. Her öğrencinin ilgi alanlarını ve yeteneklerini belirleyerek güçlü yönlerini geliştirmesine katkı sağlar. Öğrencilerimizin okula uyum sürecini ve aidiyet duygusunu desteklemek amacıyla küçük grup çalışmaları düzenler.
    
   Ana sınıfı rehberlik çalışmalarında veli iletişimi önemli bir yere sahiptir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, veli-öğretmen görüşmeleri aracılığıyla her öğrenciyi daha yakından tanır ve öğrencinin gelişim süreci hakkında veliyi detaylı olarak bilgilendirir. Seminerler ve atölye çalışmaları düzenleyerek ebeveynleri oryantasyon ve ilkokula hazırlık süreçleri boyunca destekler.
    
03
Yönetim Kadrosu
Sevim Bakan Gülmez
Okul Müdürü
Dilek Albayrak
Müdür Yardımcısı

İdari Destek Birimleri
Hilal Bilgi
Veli İletişim Sorumlusu
meltemyuce@sezin.k12.tr
Dahili No: 214
Zekiye Meltem Yüce
Öğrenci İşleri Sorumlusu
hilalbilgi@sezin.k12.tr
Dahili No: 213

04
Sezin Ana Sınıfı Öğrencisi

 1. Kendini değerli ve yeterli hisseder.

 2. Sezin ana sınıfı öğrencisi için ana dili önceliklidir.

 3. Ana dili dışında bir dilde iletişim kurmayı eğlenerek öğrenir.

 4. Duygularını tanır ve yönetebilir.

 5. İyiliğin karşılıksız yapıldığını bilir.

 6. Farklılıkları zenginlik olarak görür.

 7. Hayvanların ticari amaçla kullanılmasına karşıdır.

Top