x

İlkokul
Kayıt Bilgileri

2022-2023 eğitim öğretim yılında okulumuzun;

Ana sınıfına;
1) 30 Nisan 2017 – 01 Eylül 2018 arası doğan (48-65 aylık) tüm öğrenciler,  
2) 01 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 arası doğan (66-68 aylık) öğrenciler (veli isteği durumunda) aday kayıt yaptırabileceklerdir. 

Açıklama: 01 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 arası doğan öğrencilerin 1. sınıfa kayıt hakları mevcut olmakla birlikte, öğrenciler veli isteği doğrultusunda ve rehberlik görüşmesi sonucuna göre ana sınıfına da kayıt yapma hakkından yararlanabilirler.

1. sınıfa;

1) 2015 Eylül - Ekim - Kasım - Aralık ayı doğumlu tüm öğrenciler  
2) 
2016 doğumlu tüm öğrenciler,
3) 01 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 arası doğan tüm öğrenciler aday kayıt yaptırabileceklerdir.      

    • Ana sınıfı ve 1. sınıfa kesin kayıtlar rehberlik görüşmesi sonrası Aday Öğrenci Başvuru Formunun dolduruluş sırasına göre yapılacaktır.

2. 3. ve 4. sınıflara;
Açık kontenjan dahilinde
 performans değerlendirme ve rehberlik görüşmesi sonucuna göre öğrenci kabul edilecektir.

2022-2023 Aday Öğrenci Başvuru Form İçin Tıklayınız. 

Yeni Aday Başvuru ve Kayıt Süreci:

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için aday başvuruları 14 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla internet sayfamızda “Kayıt” bölümünde yer alan Aday Öğrenci Başvuru Formu üzerinden alınacaktır.

Aday Öğrenci Başvuru Formu’nu dolduran aday veliler, başvuru sırasına göre aranacak ve bir tanışma görüşmesi planlanacaktır. Tanışma görüşmesi sonrasında kayıt sürecine devam etmek isteyen aday veliler, Öğrenci Tanıma Çalışması’nın planlaması için ilgili veli iletişim sorumlusuna bilgi vermelidir. Öğrenci Tanışma Çalışması gerçekleştirildikten sonra bir hafta içerisinde başvuru süreci ve kayıt durumuyla ilgili geri dönüş okul idaresi tarafından yapılacaktır.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için kesin kayıt işlemleri 21 Mart 2022 tarihinde başlayacaktır. Kayıt hakkı verilen aday velilerimizin sistemimizde kayıtlı olan veli e-posta adreslerine Kesin Kayıt Formu ve Kayıt Bilgilendirme Mektupları gönderilecektir. 

Kayıt hakkı verilen aday velilerin, kayıt işlemlerinin tümünü 2 iş günü içerisinde tamamlaması gerekmektedir. Bu süre içerisinde işlemlerini tamamlamayan aday velilerin kayıt hakkı geçersiz olacak, başvuru sırasına göre kayıt hakkı yedek öğrencilere verilecektir.

Aday Başvuru ve Kayıt Süreci Tarihler:

14 Şubat 2022 - Aday Öğrenci Başvuru Formunun Açılması
19 Şubat 2022 - Okul Öncesi ve 1. Sınıf Tanışma Görüşmelerinin Başlangıcı
19 Şubat 2022 - Ortaokul Ara Sınıf Öğrenci Tanıma Çalışmalarının Başlangıcı
21 Şubat 2022 - İlkokul Ara Sınıf Tanışma Görüşmelerinin Başlangıcı
21 Şubat 2022 - Okul Öncesi ve İlkokul Öğrenci Tanıma Çalışmalarının Başlangıcı
18 Mart 2022 - Kayıt Ücretinin İnternet Sayfamızda İlanı
21 Mart 2022-31 Mart 2022 - Aday Öğrenci Kesin Kayıt Dönemi (Okul Öncesi – İlkokul – Ortaokul)

Veli İletişim Sorumlusu: (Okul Öncesi - İlkokul) Filiz Yılmaz (Dahili: 201 - filizyilmaz@sezin.k12.tr)
Veli İletişim Sorumlusu: (Ortaokul) Tuba Taşkıran (Dahili: 122 - tubataskiran@sezin.k12.tr
Yönetim Elçisi: Esin Saraç Gürkan (Dahili: 150 - esinsarac@sezin.k12.tr)

ÖZEL SEZİN İLKOKULU 2022-2023 ÖĞRETİM YILI
KAYIT ÜCRETLERİ ve ÖDEME BİLGİLERİ

ÜCRETLER

  EĞİTİM YEMEK %8 KDV TOPLAM  PEŞİN ÖDEME (%5 İNDİRİM)
ANA SINIFI 95.175 TL 14.925 TL 8.808 TL 118.908 TL 112. 963 TL
1.-2.-3.-4. SINIFLAR 102.200 TL 14.925 TL  9.370 TL 126.495 TL  120.170 TL

ÖDEME PLANI

SINIF  PEŞİNAT TAKSİT SAYISI
(05.08. 2022- 05.03.2023 tarihleri arasında)
TAKSİT TUTARI 
 ANA SINIFI  22.908 TL 8  12.000 TL
 1. - 4. SINIFLAR  30.495 TL 12.000 TL 

Genel Açıklamalar
 1. Eğitim ve yemek ücretlerine  % 8 KDV dahildir.
 2. KDV oranlarında yapılacak değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır.
 3. Eğitim ve yemek ücretleri 1 peşin + 8 taksitle ödenir.
 4. Mezun çocuklarına ve kardeş öğrencilere % 10 indirim uygulanır.
 5. İlkokul ve ortaokul seviyelerimizin tamamında yemek mecburidir.
 6. Kardeş öğrencilerde eğitim ve yemek ücretleri 1 peşin + 10 taksitle ödenir.
 7. Kayıt sırasında peşin ödemelerde % 5 indirim uygulanır. (Yeni kayıtlarda kayıt sırasında; kayıt yenilemede ödemenin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar yapılması durumunda)
 8. Ödemelerde (burs, kardeş, mezun  vb.) sadece tek indirimden yararlanılabilir.
 9. Kayıt süreçlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği esasları çerçevesinde yürütülür.  

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği ilan olunur.
   
  (20.Mart.2012 tarihli,28239 sayılı Resmi Gazete)

20 Mart 2012 Salı                                                                      Resmi Gazete                                                               Sayı : 28239
Millî Eğitim Bakanlığından:

                                      MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ  BEŞİNCİ BÖLÜM
                                                                               Ücretlerin Tespit, İlan ve Tahsili

Ücretlerin iadesi
MADDE 56
(1) (Mülga:RG-13/1/2017-29947) (2) (Mülga:RG-13/1/2017-29947) (3) (Mülga ibare:RG-13/1/2017-29947) (Değişik ibare:RG-13/1/2017- 29947) Kurumlara (Mülga ibare:RG-12/4/2016-29682) kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden;
a) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) öğretim yılı başlamadan (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) sınavla öğrenci alan resmî okulların 9 uncu sınıflarına kayıt yaptırdığını belgelendirenler hariç, okuldan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
b) Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
c) Öğretime başladıktan sonra ayrılan öğrenci veya kursiyerlerden alınacak ücret kurumun öğrenim ücretinden fazla olamaz.
(4) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Kurumlardan ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadeleri ayrılış tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır.

Öğrencilerimizin okula ulaşımı konusunda servis hizmetini Çizgim Turizm Şirketi vermektedir. Velilerimizin kayıt sırasında doldurduğu “Servis İstek Formu” tarafımızdan Çizgim Turizme teslim edilir. Çizgim Turizm, kayıt formunda belirtilen ev adresine göre öğrencinin kullanacağı servisi belirler.

Öğrencinin yerleştirilmiş olduğu servisin numarası, plakası, telefonu ve hostes bilgileri Eylül ayında Okul İdaresi Öğrenci İşleri Bölümünden veya Çizgim Turizm Şirketi yetkililerinden öğrenilebilir. Bütün bilgiler okul açılmadan önce velilere SMS yoluyla da iletilir.

Servisler konusunda ilave bilgi için iletişim: 
ÇİZGİM TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.cizgimturizm.com

Hamidiye Mah. Gürkan Sok. No:2 D:10 Zin D II İş Merkezi Çekmeköy-İstanbul

Büro: (216) 467 41 29

SERVİS SAAT BİLGİLERİ:

 1. Servislerin okula geliş ve okuldan çıkış saatleri Okul İdaresi tarafından belirlenir. Güzergah ve saatler bu doğrultuda ayarlanır. 
 2. Servislerin güzergah ve saatleri, her öğretim yılında kayıtlı öğrencilerin adreslerine ve şehir trafiğinin yoğunluğuna göre değişebilir. 
 3. Servislerimizde “Araç Takip Sistemi” bulunmaktadır. Velilerimiz, Çizgim Turizm tarafından kendilerine verilen şifrelerle sistemde araçları takip edebilirler.
 4. Öğrenciler sadece kayıtlı oldukları servisi kullanabilirler.
 

Reflect Studio tarafından çevreye duyarlı materyaller ile üretilen formalarımızı www.sezinstore.com adresinden inceleyebilir sezin.okulsepeti.com.tr adresinden satın alabilirsiniz. Sorularınız için Okul Sepeti Çağrı Merkezi 0850 333 22 02 üzerinden iletişim kurabilir veya bilgi@okulsepeti.com.tr adresine mail atabilirsiniz. 

Sürdürülebilir formalarımızın her birinin içinde bir QR kod bulunuyor. Öğrencilerimiz bu kodu okutarak giydikleri formanın hangi şartlarda üretildiğini görebilecek, böylece küçük yaştan itibaren adil üretim, sorumlu ticaret ve sürdürülebilirlik gibi kavramları öğrenerek yaşamlarının bir parçası haline getirebilecekler.

 
İlkokul
Kayıt Bilgileri
Kayıt
01
Aday Kayıt ve Başvuru Bilgileri

2022-2023 eğitim öğretim yılında okulumuzun;

Ana sınıfına;
1) 30 Nisan 2017 – 01 Eylül 2018 arası doğan (48-65 aylık) tüm öğrenciler,  
2) 01 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 arası doğan (66-68 aylık) öğrenciler (veli isteği durumunda) aday kayıt yaptırabileceklerdir. 

Açıklama: 01 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 arası doğan öğrencilerin 1. sınıfa kayıt hakları mevcut olmakla birlikte, öğrenciler veli isteği doğrultusunda ve rehberlik görüşmesi sonucuna göre ana sınıfına da kayıt yapma hakkından yararlanabilirler.

1. sınıfa;

1) 2015 Eylül - Ekim - Kasım - Aralık ayı doğumlu tüm öğrenciler  
2) 
2016 doğumlu tüm öğrenciler,
3) 01 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 arası doğan tüm öğrenciler aday kayıt yaptırabileceklerdir.      

    • Ana sınıfı ve 1. sınıfa kesin kayıtlar rehberlik görüşmesi sonrası Aday Öğrenci Başvuru Formunun dolduruluş sırasına göre yapılacaktır.

2. 3. ve 4. sınıflara;
Açık kontenjan dahilinde
 performans değerlendirme ve rehberlik görüşmesi sonucuna göre öğrenci kabul edilecektir.

2022-2023 Aday Öğrenci Başvuru Form İçin Tıklayınız. 

Yeni Aday Başvuru ve Kayıt Süreci:

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için aday başvuruları 14 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla internet sayfamızda “Kayıt” bölümünde yer alan Aday Öğrenci Başvuru Formu üzerinden alınacaktır.

Aday Öğrenci Başvuru Formu’nu dolduran aday veliler, başvuru sırasına göre aranacak ve bir tanışma görüşmesi planlanacaktır. Tanışma görüşmesi sonrasında kayıt sürecine devam etmek isteyen aday veliler, Öğrenci Tanıma Çalışması’nın planlaması için ilgili veli iletişim sorumlusuna bilgi vermelidir. Öğrenci Tanışma Çalışması gerçekleştirildikten sonra bir hafta içerisinde başvuru süreci ve kayıt durumuyla ilgili geri dönüş okul idaresi tarafından yapılacaktır.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için kesin kayıt işlemleri 21 Mart 2022 tarihinde başlayacaktır. Kayıt hakkı verilen aday velilerimizin sistemimizde kayıtlı olan veli e-posta adreslerine Kesin Kayıt Formu ve Kayıt Bilgilendirme Mektupları gönderilecektir. 

Kayıt hakkı verilen aday velilerin, kayıt işlemlerinin tümünü 2 iş günü içerisinde tamamlaması gerekmektedir. Bu süre içerisinde işlemlerini tamamlamayan aday velilerin kayıt hakkı geçersiz olacak, başvuru sırasına göre kayıt hakkı yedek öğrencilere verilecektir.

Aday Başvuru ve Kayıt Süreci Tarihler:

14 Şubat 2022 - Aday Öğrenci Başvuru Formunun Açılması
19 Şubat 2022 - Okul Öncesi ve 1. Sınıf Tanışma Görüşmelerinin Başlangıcı
19 Şubat 2022 - Ortaokul Ara Sınıf Öğrenci Tanıma Çalışmalarının Başlangıcı
21 Şubat 2022 - İlkokul Ara Sınıf Tanışma Görüşmelerinin Başlangıcı
21 Şubat 2022 - Okul Öncesi ve İlkokul Öğrenci Tanıma Çalışmalarının Başlangıcı
18 Mart 2022 - Kayıt Ücretinin İnternet Sayfamızda İlanı
21 Mart 2022-31 Mart 2022 - Aday Öğrenci Kesin Kayıt Dönemi (Okul Öncesi – İlkokul – Ortaokul)

Veli İletişim Sorumlusu: (Okul Öncesi - İlkokul) Filiz Yılmaz (Dahili: 201 - filizyilmaz@sezin.k12.tr)
Veli İletişim Sorumlusu: (Ortaokul) Tuba Taşkıran (Dahili: 122 - tubataskiran@sezin.k12.tr
Yönetim Elçisi: Esin Saraç Gürkan (Dahili: 150 - esinsarac@sezin.k12.tr)

02
Eğitim Ücretleri

ÖZEL SEZİN İLKOKULU 2022-2023 ÖĞRETİM YILI
KAYIT ÜCRETLERİ ve ÖDEME BİLGİLERİ

ÜCRETLER

  EĞİTİM YEMEK %8 KDV TOPLAM  PEŞİN ÖDEME (%5 İNDİRİM)
ANA SINIFI 95.175 TL 14.925 TL 8.808 TL 118.908 TL 112. 963 TL
1.-2.-3.-4. SINIFLAR 102.200 TL 14.925 TL  9.370 TL 126.495 TL  120.170 TL

ÖDEME PLANI

SINIF  PEŞİNAT TAKSİT SAYISI
(05.08. 2022- 05.03.2023 tarihleri arasında)
TAKSİT TUTARI 
 ANA SINIFI  22.908 TL 8  12.000 TL
 1. - 4. SINIFLAR  30.495 TL 12.000 TL 

Genel Açıklamalar
 1. Eğitim ve yemek ücretlerine  % 8 KDV dahildir.
 2. KDV oranlarında yapılacak değişiklikler ayrıca yansıtılacaktır.
 3. Eğitim ve yemek ücretleri 1 peşin + 8 taksitle ödenir.
 4. Mezun çocuklarına ve kardeş öğrencilere % 10 indirim uygulanır.
 5. İlkokul ve ortaokul seviyelerimizin tamamında yemek mecburidir.
 6. Kardeş öğrencilerde eğitim ve yemek ücretleri 1 peşin + 10 taksitle ödenir.
 7. Kayıt sırasında peşin ödemelerde % 5 indirim uygulanır. (Yeni kayıtlarda kayıt sırasında; kayıt yenilemede ödemenin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar yapılması durumunda)
 8. Ödemelerde (burs, kardeş, mezun  vb.) sadece tek indirimden yararlanılabilir.
 9. Kayıt süreçlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği esasları çerçevesinde yürütülür.  

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği ilan olunur.
   
  (20.Mart.2012 tarihli,28239 sayılı Resmi Gazete)

20 Mart 2012 Salı                                                                      Resmi Gazete                                                               Sayı : 28239
Millî Eğitim Bakanlığından:

                                      MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ  BEŞİNCİ BÖLÜM
                                                                               Ücretlerin Tespit, İlan ve Tahsili

Ücretlerin iadesi
MADDE 56
(1) (Mülga:RG-13/1/2017-29947) (2) (Mülga:RG-13/1/2017-29947) (3) (Mülga ibare:RG-13/1/2017-29947) (Değişik ibare:RG-13/1/2017- 29947) Kurumlara (Mülga ibare:RG-12/4/2016-29682) kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden;
a) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında (Mülga ibare:RG-20/6/2017- 30102) öğretim yılı başlamadan (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) sınavla öğrenci alan resmî okulların 9 uncu sınıflarına kayıt yaptırdığını belgelendirenler hariç, okuldan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
b) Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
c) Öğretime başladıktan sonra ayrılan öğrenci veya kursiyerlerden alınacak ücret kurumun öğrenim ücretinden fazla olamaz.
(4) (Ek:RG-19/2/2020-31044) Kurumlardan ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadeleri ayrılış tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır.

04
Servis

Öğrencilerimizin okula ulaşımı konusunda servis hizmetini Çizgim Turizm Şirketi vermektedir. Velilerimizin kayıt sırasında doldurduğu “Servis İstek Formu” tarafımızdan Çizgim Turizme teslim edilir. Çizgim Turizm, kayıt formunda belirtilen ev adresine göre öğrencinin kullanacağı servisi belirler.

Öğrencinin yerleştirilmiş olduğu servisin numarası, plakası, telefonu ve hostes bilgileri Eylül ayında Okul İdaresi Öğrenci İşleri Bölümünden veya Çizgim Turizm Şirketi yetkililerinden öğrenilebilir. Bütün bilgiler okul açılmadan önce velilere SMS yoluyla da iletilir.

Servisler konusunda ilave bilgi için iletişim: 
ÇİZGİM TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
www.cizgimturizm.com

Hamidiye Mah. Gürkan Sok. No:2 D:10 Zin D II İş Merkezi Çekmeköy-İstanbul

Büro: (216) 467 41 29

SERVİS SAAT BİLGİLERİ:

 1. Servislerin okula geliş ve okuldan çıkış saatleri Okul İdaresi tarafından belirlenir. Güzergah ve saatler bu doğrultuda ayarlanır. 
 2. Servislerin güzergah ve saatleri, her öğretim yılında kayıtlı öğrencilerin adreslerine ve şehir trafiğinin yoğunluğuna göre değişebilir. 
 3. Servislerimizde “Araç Takip Sistemi” bulunmaktadır. Velilerimiz, Çizgim Turizm tarafından kendilerine verilen şifrelerle sistemde araçları takip edebilirler.
 4. Öğrenciler sadece kayıtlı oldukları servisi kullanabilirler.
 
05
Forma Bilgileri

Reflect Studio tarafından çevreye duyarlı materyaller ile üretilen formalarımızı www.sezinstore.com adresinden inceleyebilir sezin.okulsepeti.com.tr adresinden satın alabilirsiniz. Sorularınız için Okul Sepeti Çağrı Merkezi 0850 333 22 02 üzerinden iletişim kurabilir veya bilgi@okulsepeti.com.tr adresine mail atabilirsiniz. 

Sürdürülebilir formalarımızın her birinin içinde bir QR kod bulunuyor. Öğrencilerimiz bu kodu okutarak giydikleri formanın hangi şartlarda üretildiğini görebilecek, böylece küçük yaştan itibaren adil üretim, sorumlu ticaret ve sürdürülebilirlik gibi kavramları öğrenerek yaşamlarının bir parçası haline getirebilecekler.

 
Top